სახელმწიფო ორგანოები
სახელმწიფო ორგანოები
სულ
155
კომპანია
26.5%
მცირე
29.0%
საშუალო
44.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება