სახელმწიფო ორგანოები
სახელმწიფო ორგანოები
სულ
147
კომპანია
25.9%
მცირე
27.9%
საშუალო
46.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება