სახელმწიფო ორგანოები
სახელმწიფო ორგანოები
სულ
161
კომპანია
28.0%
მცირე
26.7%
საშუალო
45.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება