ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  ჯანდაცვის დარგის სტატისტიკა
  18.02.2021

   ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით, მიმოვიხილოთ ჯანდაცვის დარგში არსებული იურიდიული პირების სტატისტიკა. ბოლო 1 წელი აღნიშნული დარგისთვის იყო დიდი გამოწვევა და ეს იყო დარგი, რომლის მიმართაც ინტერესი საზოგადოებას არ განელებია, როგორც საქართველოში ასევე მსოფლიოს მასშტაბით. ამ დროისთვის ბიას ბაზაში ჯანდაცვის მიმართულებით ფიქსირდება 4050–ზე მეტი კომპანია, სადაც კომპანიების 74% ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირია.

 • ვრცლად
  მსხვილი კომპანიების სტატისტიკა დარგების და იმპორტის ჭრილში
  29.01.2021

  ბიას ონლაინ პლატფორმის გვერდზე,  არსებული 50 200 კომპანიიდან, დღეის მდგომარეობით  წლიური ბრუნვის მიხედვით, მსხვილ კომპანიად ფიქსირდება  2000-მდე  იურიდიული პირი, საიდანაც ეკონომიკუირად აქტიური არის კომპანიების 90%.  

 • ვრცლად
  2020 წელს ბიაზე დამატებული ახალი იურიდიული პირები, სტარტაპ ბიზნესის მიმოხილოვა.
  21.01.2021

   Bia.ge–ზე 50 000-ზე მეტი  კომპანია ფიქსირდება, საიდანაც 65% ეკონომიკურად აქტიური კომპანია არის. ბიას მონაცემთა ბაზას 2020 წელს 6000 ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირის დეტალურად შევსებული მონაცემი დაემატა. აღნიშნული კომპანიებიდან 2020 წელს ახალდ რეგისტრირებულ იურიდიული პირს შეადგენს 600 კომპაანიას. გასულ წელთან შედარებით ბიას ბაზის მოცულობა 6%-ით გაიზარდა. მთლიანი დამატებული კომპანიების 10%-ს ახალ დარეგისტრირებული სტარტაპ ბიზნესები შეადგენს, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებლია გასულ წლებთან შედარებით, გასულ წლებში 20-25%-ით მეტი იყო ბაზარზე სტარტაპ კომპანიების რიცხვი.

 • ვრცლად
  2020 წლის ბოლოს ბიას პლატფორმაზე არსებული მონაცემების ზოგადი მიმოხილვა
  11.01.2021

  Bia.ge – ზე ფიქსირდება სულ 50, 087 კომპანია, გასულ წელთან შედარებით ბიას ბაზის ბოცულობა 6%-ით გაიზარდა.  კომპანიების 65% , ანუ  33 000 იურიდიული პირი ეკონომიკურად აქტიური არის. კომპანიების რაოდენობის ზრდის მიუხედავად წლიდან წლამდე ფუნქციონირებადი და შეჩერებული კომპანიების პროპორცია ცვალებადი თითქმის არ არის.

 • ვრცლად
  ინტერნეტ მაღაზიების სტატისტიკა
  25.12.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზაში, ინტერნეტ მაღაზიების დარგში, ბოლო განახლების მიხედვით 300-მდე მოქმედი იურიდიული პირი ფიქსირდება, საიდანაც კომპანიების 77% ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირია. ინტერნეტ მაღაზიების ვაჭრობის სფერო შეზღუდული ნამდვილად არ არის და ყველა სახის საცალო თუ საბითუმო ვაჭრობაში ჩართულ კომპანიას შეუძლია უკვე ონლაინ მაღაზიით მოახდინოს პროდუქტის რეალიზაცია. ინტერნეტ მაღაზიების საქმიანობის სპეციფიურობიდან გამომდინარე ადამიანური რესურსის მაღალი მაჩვენებლი არ სჭირდებათ, მათი ბიზნესის პრიორიტეტი უმეტეს შემტხვევაში სწორედ დაზოგილი ადამინური რესურსია.

 • ვრცლად
  საბანკო დარგის სტატისტიკა
  17.12.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზაში, ფინანსების კატეგორიაში  ერთ–ერთი წამყვანი დარგი საბანკო მიმართულება  არის. ფინანსების კატეგორიაში გვიფიქსირდება 900–მდე ფუნქციონირებადი კომპანია, სადაც  მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია საბანკო სექტორს. აღნიშნულ დარგში 26   რეგისტრირებული იურიდიული პირი ფიქსირდება, თუმცა ფუქნციონირებადი სტატუსით დღეის მდგომარეობით 15 ლიცენზიებული კომერციული ბანკი აგრძელებს საქმიანობას.

 • ვრცლად
  სადაზღვევო მომსახურებების სტატისტიკა
  11.12.2020

   ბიას  მონაცემთა ბაზის მიხედვით, კორპორატიულ სადაზღვევო მომსახურებებით სარგებლობასთან დაკავშირებით. ბიას ონლაინ პლატფორმის გვერდზე რეგისტრირებულმა კომპანიების რიცხვმა 49500-ს გადააჭარბა, საიდანაც როგორც ხშირად ვამბობთ ეკონომიკურად აქტიური პირი არის კომპანიების 65%. ბია.ჯი-ზე ფიქსირდება ინფორმაცია კომპანიებისა მიერ სხვადასხვა კორპორატიული სერვისებით სარგებლობის შესახებ,  როგორიც არის:

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...