ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  დასაქმებული თანამშრომლების სტატისტიკური მაჩვენებელი
  28.05.2020

  დღესდღეობით აქტუალურ საკითხად რჩება , თუ რა სტატისტიკა არის კომპანიებში დასაქმებულ  თანამშრომლების კუთხით.  ამ ინფორმაციას შეგვიძლია გავეცნოთ სწორედ ბიას მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის მიხედვით. ბია.ჯი-ს მონაცემთა ბაზაში ფიქსირდება  მუდმივად და დროებით დასაქმებული პირების შესახებ რაოდენობრივი მაჩვენებლები.

 • ვრცლად
  სილამაზის სალონების სტატისტიკა
  20.05.2020

  ბიას ბაზაში სილამაზე/მედიცინის დარგში ფიქსირდება 2600 მოქმედი იურიდიული პირი. დარგის 11% უკავია სილამაზის სალონების საქმიანობას. ბია.ჯი-ზე რეგისტრირებული არის 430 იურიდიული პირი რომელთაც საქმიანობად განსაზღვრული აქვთ სილამაზის სალონი, მაგრამ დღესი მდგომარეობით აღნიშნული რაოდენობის 65% არის მოქმედი აქტიური სილამაზის სალონი.

 • ვრცლად
  ვრცლადსამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონების დარგის სტატისტიკა
  06.05.2020

  მშენებლობა ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი დინამიურად მზარდი დარგია, რაზეც ბიას მონაცემთა ბაზაში აღნიშნულ  დარგში ორგანიზაციათა რაოდენობაც მეტყველებს, 11 700–მდე ორგანიზაცია ფიქსირდება და მათგან დღეის მდგომარეობით 8000 ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი არის.

 • ვრცლად
  სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა
  29.04.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზაში სოფლის მეურნეობის  მიმართულებით 2900 კომპანია ფიქსირდება. მათგან 2100-მდე დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებადი იურიდიული პირია. გასულ წელთან შედარებით მოცემულ დარგში აქტიური იურიდიული პირების ციფრი მხოლოდ 5%-ით გაიზარდა. სოფლის მეურნეობის კატეგორიაში გამოყოფილი არის სხვადასხვა საქმიანობის სფეროები.

 • ვრცლად
  სააფთიაქო სფეროს სტატისტიკა
  22.04.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზის მიხედვით ჯანდაცვის მიმართულებით 2500-ზე მეტი მოქმედი კომპანია ფიქსირდება, საიდანაც კომპანიების 14%, ანუ 350-მდე იურიდიული პირის ეკონომოკური საქმიანობა აფთიაქად განისაზღვრება, დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებადი სტატუსით სარგებლობს აღნიშული აფთიაქების 62%.

 • ვრცლად
  სამკერვალო ფაბრიკების და ატელიების სტატისტიკა.
  15.04.2020

  ქვეყანაში შექმნილმა მდგომარეობამ ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა და ფორსმაჟორ სიტუაციაში მომუშავე ბიზნესად აქცია სამკერვალო ფაბრიკები ატელიეები, რომლებიც აქტიურად გადავიდნენ ეკიპირებების და დამცავი ნიღბების წარმოებაზე.

 • ვრცლად
  მარკეტების, სუპერმარკეტების სტატისტიკა
  08.04.2020

   ქვეყანაში დღესდღეობით მარკეტები, სუპერმატკეტები, სასურსათო მაღაზიები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკონომიკური განვითარების კუთხით, და თავისთავად იმდენად სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტები არის რომ აღნიშნულ მდგომარეობაში ნომერ პირველი ბიზნესია, რომელიც ინარჩუნებს და პირიქით მზარდი ბრუნვებით აგრძელებს საქმიანობას.

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...