ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიების სტატისტიკა
  08.09.2021

    ბიას მონაცემთა ბაზაში, 2000-მდე იურიდიული პირია, რომელთაც აქვთ CSR (სოციალური პასუხისმგებლობის) მიმართულება და აღსანიშნავია, რომ ამ ტიპის კომპანიების რაოდენობა დღითიდღე მატულობს. გასულ წელთან შედარებით, კომპანიების რიცხვი რომლებიც სოციალური პასუხისმგებლობაში ჩართულნი არიან 40%-ით არის გაზრდილი, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებლი არის წლიური ზრდის კუთხით. სოციალური პასუხისმგებლობაც მოგეხსენებათ, რომ აქტივობების მხრივ, რამდენიმე მიმართულებად იყოფა და მათი გადანაწილება შემდეგნაირად ფიქსირდება ქართულ კომპანიებში.

 • ვრცლად
  არასამეწარმო ორგანიზაციების სტატისტიკა
  09.08.2021

   ბიას ონლაინ მონაცემთა ბაზაში, არასამეწარმეო საქმიანობის დარგში, 800-ზე მეტი ორგანიზაცია გვხვდება, თუმცა მათგან მხოლოდ კომპანიების 83% არის მოქმედი. გასულ წელთან შედარებით ფუნქციონირებად არასამეწარმეო ორგანიზაციათა რიცხვმა უმნიშვნელოდ მოიმატა. აღნიშნული დარგი  იყოფა სხვადასხვა მიმართულელებებად, ძირითადად გამოყოფილია:

   

 • ვრცლად
  ავიაკომპანიების სტატისტიკა
  26.07.2021

  ბიას მონაცემთა ბაზაში, ავიაკომპანიების სფეროში ფიქსირდება 50-ზე მეტი ორგანიზაცია და მათგან დღეის მდგომარეობით 63% არის ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი. ავიაკომპანიების საქმიანობა იყოფა რამდენიმე მიმართულებად.

   

   

  • ბაზარზე გვხვდება უცხოური ავიაკომპანიების წარმომადგენლობები
  • ასევე ქართული ავიაკომპანიები, რომლებიც საერთაშორისო ფრენებს ახორციელებენ
  • და ადგილობრივი ფრენებით დაკავებული ავიაკომპანიები

   

 • ვრცლად
  გიდებით მომსახურე კომპანიების სტატისტიკა
  16.07.2021

  ბიას მონაცემთა ბაზაში, ტურიზმის დარგში, გიდების მომსახურების მიმართულებით ფიქსირდება 600-ზე მეტი იურიდიული პირი, საიდანაც დღეის მდგომარეობით კომპანიების 86% არის მოქმედი. გასულ წელთან შედარებით აღნიშნული იურიდიული პირების რაოდენობა 14%-ით არის გაზრდილი.  ძირითად შემთხვაში კომპანიებს სხვა ტურისტულ მომსახურებებთან ერთად კომპლექსურად აქვთ სერვისში გიდების მომსახურებაც. აღნიშნული სერვისის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ამ მომსახურებაში დასაქმებული კადრები არ წარმოადგენენ მუდვიმ შტატში არსებულ თანამშომლებს, ბევრი მათგანი მომსახურების ხელშეკრულებით, დროებით დასაქმებულის სტატუსით სარგებლობს.

 • ვრცლად
  გართობის დარგის სტატისტიკა
  08.07.2021

  ბიას ონლაინ პლატფორმაზე, ერთ-ერთი აქტიური დარგი გართობის მიმართულებაა. სტატისტიკური ინფორმაცია აღნიშნულ კატეგორიაში შემდეგია: გართობის დარგში ფიქსირდება 400-მდე იურიდიული პირი, საიდანაც ამ დროისთვის ფუნქციონირებს კომპანიების 56%, გასულ წელთნ შედარებით მათი ციფრი 3%-ით შემცირდა . აღნიშნული დარგი მოიცავს არაერთ საქმიანობის სფეროს. ყველაზე აქტიური საქმიანობის სფეროები გართობის დარგში შემდეგია:  

 • ვრცლად
  ტანსაცმელი და აქსესუარების დარგის სტატისტიკა
  26.06.2021

   ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით, ტანსაცმელი და აქსესუარების დარგში, საქართველოში 2200-ზე მეტი რეგისტრირებული ორგანიზაცია ფიქსირდება. გასულ წელთან შედარებით მათი რიცხვი 10%-ით არის გაზრდილი და მათგან დღეის მდგომარეობით 1440 ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი არის, რაც დარგში არსებული კომპანიების 65%-ს შეადგენს.

 • ვრცლად
  დასაქმებული თანამშრომლების სტატისტიკური მაჩვენებლები
  18.06.2021

    ბიას მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის მიხედვით შესაძლებელია გავეცნოთ რა სტატისტიკა არის კომპანიებში დასაქმებული  თანამშრომლების ჭრილში. bia.ge-ს მონაცემთა ბაზაში, ორგანიზაციებში, ფიქსირდება მუდმივად და დროებით დასაქმებული პირების შესახებ რაოდენობრივი მაჩვენებლები bia.ge–ზე არსებული 34 300 მოქმედი კომპანის  მიხედვით, შტატში არსებული თანამშრომლების რაოდენობის ჭრილში გადანაწილება არის შემდეგნაირი:

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...