ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღების სტატისტიკური მაჩვენებლები
  23.09.2020

  საქართველოს მასშტაბით სულ ფიქსირდება 800-მდე საჯარო და კერძო საბავშვო ბაღი. დღეის მდგომარეობით  აღნიშნული ბაღების 70% არის მოქმედი. ქვეყნის მასშტაბით ბაღების 40%-ს შეადგენს კერძო საბავშვო ბაღები, ხოლო 60%-ს საჯარო საბავშვო ბაღები.

 • ვრცლად
  კერძო და საჯარო სკოლების სტატისტიკური მაჩვენებლები
  10.09.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზაში, საქართველოს მასშტაბით სულ ფიქსირდება 2309 მოქმედი საჯარო სკოლა. აღნიშნული სკოლებიდან თბილისში ფიქსირდება სკოლების მხოლოდ 13% რაც 290 სკოლას შეადგენს, ხოლო დანარჩენი 87% გადანაწილებული არის ყველა რეგიონში. 

 • ვრცლად
  მასმედია, რეკლამა და პოლიგრაფია
  02.09.2020

     ბიას მონაცემთა ბაზაში მასმედია,რეკლამა და  პოლიგრაფიის დარგში 1800 -ზე მეტი კომპანია ფიქსირდება, ხოლო ფუქნციონირებადი სტატუსით 1300-ზე მეტი ორგანიზაცია აგრძელებს საქმიანობას. აღნიშნულ დარგში გამოვყოფთ  რამდენიმე მიმართულებას რომელშიც უფრო მეტი იურიდიული პირი ფიქსირდება, ესენია:

 • ვრცლად
  ავტობიზნესის დარგის სტატისტიკური ანალიზი
  24.08.2020

   ავტობიზნესის დარგი წლიდან წლამდე აქტუალურობას არ კარგავს და მომხმარებლების მხრიდან ისევ მაღალი ინტერესის მქონე ბიზნესად ითვლება, მიმოვიხოლოთ 2020 წლის მდგომარეობით არსებული კომპანიების სტასტიკა ბიას ონლაინ მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით. ავტობიზნესის დარგში ფიქსირდება  2300-მდე კომპანია საგულისხმოა, რომ გასული წლის ანალიზის მიხედვით ამ დარგის კომპანიების რიცხვი 15%-ით არის გაზრდილი თუმცაღა აღნიშნულ დარგი  მეტად განვითარებულია ქვეყანაში, ამასთან  ყველაზე მოთხოვნადი სფეროები არის:

 • ვრცლად
  ბუნებრივი რესურსები და სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი კომპანიების სტატისტიკა
  14.08.2020

  ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით, ბუნებრივი რესურსები და სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი კომპანიების მიმართულებით,  1100-მდე კომპანია ფიქსირდება. თუმცაღა აღნშნულ დარგში ხშირია კომპანიების საქმიანობის შეწყვეტა, საგულისხმოა რომ ამჟამად კომპანიების დაახლოებით 62% არის ეკონომიკურად აქტიური. გასულ წელთან შედარებით აქტიურმა კომპანიების რიცხვმა მხოლოდ 2%-ით მოიმატა. მათგან ყველაზე მეტი მოქმედი იურიდიული პირი კი შემდეგ ქვეკატეგორიებში გვხვდება,  ესენია:

 • ვრცლად
  გიდებით მომსახურე კომპანიების სტატისტიკა
  08.08.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზაში ტურიზმის დარგში გიდების მომსახურების მიმართულებით ფიქსირდება 500-ზე მეტი იურიდიული პირი.გასულ წელთან შედარებით აღნიშნული იურიდიული პირების რაოდენობა 25%-ით არის გაზრდილი.  ძირითად შემთხვაში კომპანიებს სხვა ტურისტულ მომსახურებებთან ერთად კომპლექსურად აქვთ სერვისში გიდების მომსახურებაც. აღნიშნული სერვისის სპეციფიკიდან გამომდინარე ამ მომსახურებაში დასაქმებული კადრები არ წარმოადგენენ მუდვიმ შტატში არსებულ თანამშომლებს, უმეტესობა მათგანი მომსახურების ხელშეკრულებით, დროებით დასაქმებულის სტატუსით სარგებლობს.

 • ვრცლად
  არასამეწარმეო საქმიანობის სტატისტიკა
  01.08.2020

  ბიას ონლაინ მონაცემთა ბაზაში „არასამეწარმეო საქმიანობის“ დარგში 800-მდე ორგანიზაცია გვხვდება, თუმცაღა მათგან მხოლოდ 615 მოქმედი იურიდიული პირი ფიქსირდება. გასულ წელთან შედარებით ფუნქციონირებად არასამეწარმეო ორგანიზაციათა რიცხვმა უმნიშვნელოდ მოიმატა. აღნიშნული დარგი  იყოფა სხვადასსხვა მიმართულელებებად, ძირითადად გამოყოფილია:

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...