ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  გართობის დარგის სტატისტიკა
  01.07.2020

  ბიას ონლაინ პლატფორმაზე ერთ-ერთი აქტიური დარგი გართობის მიმართულებაა. სტატისტიკური ინფორმაცია აღნიშნულ კატეგორიაში შემდეგია: გართობის დარგში ფიქსირდება 400-მდე იურიდიული პირი, საიდანაც ამ დროისთვის ფუნქციონირებს კომპანიების 59%, რომელიც მოიცავს არაერთ საქმიანობის სფეროს. ყველაზე აქტიური  საქმიანობის სფეროები გართობის დარგში შემდეგია:

 • ვრცლად
  ტურიზმის სტატისტიკა
  24.06.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზაში ტურიზმის დარგში ფიქსირდება 2600–მდე ორგანიზაცია და მათგან დღეის მდგომარეობით გვხდება 2000 ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი. გასულ წელთან შედარებით აქტიური კომპანიების რიცხვი 10%ით არის გაზრდილი. რაც თავისთავად აღნიშნული ბიზნესის პოპულარობაზე მეტყველებს. მოცემულ დარგში ძირითადად წამყვანი საქმიანობის სფეროებია:

   

 • ვრცლად
  დეველოპერული დარგის სტატისტიკა
  18.06.2020

  „ბია“-ს ონლაინ პლატფორმაზე ყველაზე აქტიური დარგი არის-სამშენებლო პროდუქცია, მშნებლობა და უძრავი ქონება. სწორედ ამ დარგის ერთ-ერთი გამორჩეული მიმართულებაა დეველოპერული კომპანიების საქმიანობა. ბია.ჯი-ს ამ დროის მონაცემებით 418 იურიდიული პირია რეგისტრირებული, რომლებიც აქტიურად ახორციელებენ დეველოპერულ საქმიანობას. გასულ წელთან შედარებით აღნიშნულ დარგში კომპანიების რაოდენობა 17%-ით გაიზარდა.

 • ვრცლად
  რესტორნების და ბარების დარგის სტატისტიკა
  10.06.2020

  ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით რესტორნების და ბარების დარგში საქართველოში 3000-მდე რეგისტრირებული ორგანიზაცია ფიქსირდება და მათგან დღეის მდგომარეობით 1600-მდე ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი არის, რაც დარგში არსებული კომპანიების 52%-ს შეადგენს.

 • ვრცლად
  ტანსაცმელი და აქსესუარების დარგის სტატისტიკა
  03.06.2020

  მიმოვიხილოთ ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით ტანსაცმელი და აქსესუარების დარგის სტატისტიკა. აღნიშნულ დარგში საქართველოში 2000-მდე რეგისტრირებული ორგანიზაცია ფიქსირდება და მათგან დღეის მდგომარეობით 1300-მდე ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი არის, რაც დარგში არსებული კომპანიების 64%-ს შეადგენს.

 • ვრცლად
  დასაქმებული თანამშრომლების სტატისტიკური მაჩვენებელი
  28.05.2020

  დღესდღეობით აქტუალურ საკითხად რჩება , თუ რა სტატისტიკა არის კომპანიებში დასაქმებულ  თანამშრომლების კუთხით.  ამ ინფორმაციას შეგვიძლია გავეცნოთ სწორედ ბიას მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის მიხედვით. ბია.ჯი-ს მონაცემთა ბაზაში ფიქსირდება  მუდმივად და დროებით დასაქმებული პირების შესახებ რაოდენობრივი მაჩვენებლები.

 • ვრცლად
  სილამაზის სალონების სტატისტიკა
  20.05.2020

  ბიას ბაზაში სილამაზე/მედიცინის დარგში ფიქსირდება 2600 მოქმედი იურიდიული პირი. დარგის 11% უკავია სილამაზის სალონების საქმიანობას. ბია.ჯი-ზე რეგისტრირებული არის 430 იურიდიული პირი რომელთაც საქმიანობად განსაზღვრული აქვთ სილამაზის სალონი, მაგრამ დღესი მდგომარეობით აღნიშნული რაოდენობის 65% არის მოქმედი აქტიური სილამაზის სალონი.

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...