ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  დასაქმებული თანამშრომლების სტატისტიკური მაჩვენებლები
  18.06.2021

    ბიას მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის მიხედვით შესაძლებელია გავეცნოთ რა სტატისტიკა არის კომპანიებში დასაქმებული  თანამშრომლების ჭრილში. bia.ge-ს მონაცემთა ბაზაში, ორგანიზაციებში, ფიქსირდება მუდმივად და დროებით დასაქმებული პირების შესახებ რაოდენობრივი მაჩვენებლები bia.ge–ზე არსებული 34 300 მოქმედი კომპანის  მიხედვით, შტატში არსებული თანამშრომლების რაოდენობის ჭრილში გადანაწილება არის შემდეგნაირი:

 • ვრცლად
  სილამაზის სალონების სტატისტიკა
  05.06.2021

    ბიას ბაზაში, სილამაზე/მედიცინის დარგში, ფიქსირდება 3000-ზე მეტი მოქმედი იურიდიული პირი. დარგის 12% უკავია სილამაზის სალონების საქმიანობას. ბია.ჯი-ზე რეგისტრირებული არის 508 იურიდიული პირი, რომელთაც საქმიანობად განსაზღვრული აქვთ სილამაზის სალონი, მაგრამ დღეის მდგომარეობით აღნიშნული რაოდენობის 68% არის მოქმედი აქტიური სილამაზის სალონი. აღნიშნულ სფეროში გარდა უშუალოდ თმის მოვლის სალონული მომსახურებისა ასე გვხდება აქტიურად შემდეგი სფეროები:

 • ვრცლად
  სამშენებლო დარგის სტატისტიკა
  21.05.2021

   მშენებლობა ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი დინამიურად მზარდი დარგია, რაზეც ბიას მონაცემთა ბაზაში აღნიშნულ  დარგში ორგანიზაციათა რაოდენობაც მეტყველებს. 13 000–ზე მეტი ორგანიზაცია ფიქსირდება მშენებლობა უძრავი ქონების დარგში და მათგან დღეის მდგომარეობით 9000-ზე მეტი ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი არის. გასულ წელთან შედარებით აღნიშნულ სფეროში კომპანიების რაოდენობა გაზრდილი არის 10 %-ით. ორგანიზაციათა რაოდენობით, აქტუალურობით და მომხამრებლების მხრიდან დაინტერესებით მოცემული დარგი ბია.ჯი-ზე  იკავებს პირველ ადგილს.

 • ვრცლად
  საკურიერო სფეროს სტატისტიკა
  14.05.2021

  ბიას ბაზაში, მომსახურების დარგში, ფიქსირდება 1000 მოქმედი იურიდიული პირი. დარგში ერთ-ერთი მოთხოვნადი მომსახურების სფერო არის საკურიერო მომსახურება, განსაკუთრებით დღესდღეობით არსებული შექმნილი ვითარების გამო, ეს არის სფერო რომელთან თანამშრომლობაც დისტანციურ რეჟიმში მომუშავე კომპანიების უმეტესობას ესაჭიროება. საკურიერო მომსახურების სფეროში 120 კომპანიაზე მეტი იურიდიული პირი ფიქსირდება, საიდანაც  73% დღეის მდგომარეობით ეკონომიკურად აქტიური იურიდილი პირი არის.

 • ვრცლად
  პანდემიის გავლენა საქართველოს ბიზნეს სექტორზე
  06.05.2021

   Bia.ge-ზე არსებული მონაცემების საფუძველზე, გასულ წელს პანდემიის პირველი ტალღის შემოტევის დროს შეიქმნა გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები, თუ რა გავლენა იქონია აღნიშნულმა მოვლენამ ქართულ ბიზნეს გარემოზე, მოუწიათ თუ არა საქართელოში ბიზნეს სუბიექტებს საქმიანობის დროებით ან სრულად შეჩერება. შევადაროთ გასული წლის მონაცემები ამ წლის მაჩვენებლებს.

 • ვრცლად
  ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი კომპანიების სტატისტიკა
  24.04.2021

    ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი კომპანიების  მიმართულებით  1140-მდე კომპანია ფიქსირდება, თუმცაღა აღნიშნულ დარგში ხშირია კომპანიების საქმიანობის ფუნქციონირების შეწყვეტა. ამჟამად კომპანიების დაახლოებით 63% არის ეკონომიკურად აქტიური. გასულ წელთან შედარებით აქტიურმა კომპანიების რიცხვმა მხოლოდ 1%-ით მოიმატა, მათგან ყველაზე მეტი მოქმედი იურიდიული პირი კი შემდეგ ქვეკატეგორიებში გვხვდება,  ესენია:

   

 • ვრცლად
  ესთეტიკური მედიცინის სფეროს სტატისტიკა
  17.04.2021

  ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით, დარგში მედიცინა, სილამაზე და სპორტი 4200-მდე კომპანია ფიქსირდება, საიდანაც ეკონოკიმურად აქტიური არის კომპანიათა73%. აღნიშნულ დარგში, მოქმედი კომპანიების რაოდენობა წინა წლებში უფრო ინტენსიურად იზრდებოდა. გასული წელი, საკმაოდ პასიური აღმოჩნდა ესთეტიკური მედიცინისთვის მსოფლიოში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. თანამედროვე მედიცინაში ესთეტიკური მედიცინა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და პროგრესირებადი მიმართულებაა. აღნიშნულ კატეგორიაში, 632 მოქმედი იურისიული პირი ფიქსირდება. დღეს დღეობით ესთეტიკური მედიცინის ყველაზე პოპულარული  სფეროებია:

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...