ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  მარკეტების და სუპერმარკეტების სტატისტიკა
  10.04.2021

   ქვეყანაში დღესდღეობით მარკეტები, სუპერმატკეტები, სასურსათო მაღაზიები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკონომიკური განვითარების კუთხით, და თავისთავად იმდენად სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტები არის რომ აღნიშნულ მდგომარეობაში ნომერ პირველი ბიზნესია, რომელიც ინარჩუნებს და პირიქით მზარდი ბრუნვებით აგრძელებს საქმიანობას. განვიხილოთ ამ მიმართულებით მოქმედი კომპანიების სტატისტიკა.

 • ვრცლად
  გართობის დარგის სტატისტიკა
  02.04.2021

    ბიას ონლაინ პლატფორმაზე ერთ-ერთი აქტიური დარგი გართობის მიმართულებაა. სტატისტიკური ინფორმაცია აღნიშნულ კატეგორიაში შემდეგია: გართობის დარგში ფიქსირდება 400-მდე იურიდიული პირი, საიდანაც ამ დროისთვის ფუნქციონირებს კომპანიების 59%, რომელიც მოიცავს არაერთ საქმიანობის სფეროს. ყველაზე აქტიური საქმიანობის სფეროები გართობის დარგში შემდეგია:

   

 • ვრცლად
  სააფთიაქო სფეროს სტატისტიკა
  26.03.2021

    ბიას მონაცემთა ბაზის მიხედვით ჯანდაცვის მიმართულებით 3000-ზე მეტი მოქმედი კომპანია ფიქსირდება, საიდანაც კომპანიების 13%, ანუ 400-მდე იურიდიული პირის ეკონომოკური საქმიანობა აფთიაქად განისაზღვრება, დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებადი სტატუსით სარგებლობს აღნიშული აფთიაქების 62%.

 • ვრცლად
  ფიტნეს ცენტრებისა და სპორტული კლუბების სტატისტიკა
  20.03.2021

    ბიას ბაზაში, მედიცინა, სილამაზე და სპორტის დარგში ფიქსირდება სულ 4100 კომპანია, საიდანაც აქტიური მოქმედი იურიდიული პირი არის 70%. დარგის 5% უკავია ფიტნეს ცენტრებსა და სპორტულ კლუბების საქმიანობას. ბია.ჯი-ზე რეგისტრირებული არის 171 იურიდიული პირი, რომელთაც საქმიანობად განსაზღვრული აქვთ სწორედ ფიტნეს ცენტრი და სპორტული კომპლექსი, მაგრამ დღესი მდგომარეობით აღნიშნული რაოდენობის 74% არის მოქმედი აქტიური კომპანია.

 • ვრცლად
  დეზინფექცია, დეზისექციის დარგის სტატისტიკა
  11.03.2021

  ბიას ბაზაში, დეზინფექცია/დეზინსექციის მომსახურეობის მიმართულებით ფიქსირდება 80-მდე იურიდიული პირი, საიდანაც ფუნქციონირებადი სტატუსით სარგებლობს ორგანიზაციათა 86%. გასულ წელთან შედარებით კომპანიათა რიცხვი აღნიშნული მიმართულებით 23-ით გაიზარდა ბიას ბაზაში.

   

 • ვრცლად
  სამედიცინო დაწესებულებების სტატისტიკა
  27.02.2021

     ბიას ბაზაში, ჯანდაცვის მიმართულებით ფიქსირდება 4100–მდე იურიდიული პირი,  საიდანაც კომპანიების 73% ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირია. აღნიშნულ დარგში ძირითადი საქმიანობის სფეროები, სადაც ყველაზე მეტი იურიდიული პირი ფუნქციონირებს შემდეგია:

 • ვრცლად
  ჯანდაცვის დარგის სტატისტიკა
  18.02.2021

   ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით, მიმოვიხილოთ ჯანდაცვის დარგში არსებული იურიდიული პირების სტატისტიკა. ბოლო 1 წელი აღნიშნული დარგისთვის იყო დიდი გამოწვევა და ეს იყო დარგი, რომლის მიმართაც ინტერესი საზოგადოებას არ განელებია, როგორც საქართველოში ასევე მსოფლიოს მასშტაბით. ამ დროისთვის ბიას ბაზაში ჯანდაცვის მიმართულებით ფიქსირდება 4050–ზე მეტი კომპანია, სადაც კომპანიების 74% ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირია.

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...