ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  გიდებით მომსახურე კომპანიების სტატისტიკა
  08.08.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზაში ტურიზმის დარგში გიდების მომსახურების მიმართულებით ფიქსირდება 500-ზე მეტი იურიდიული პირი.გასულ წელთან შედარებით აღნიშნული იურიდიული პირების რაოდენობა 25%-ით არის გაზრდილი.  ძირითად შემთხვაში კომპანიებს სხვა ტურისტულ მომსახურებებთან ერთად კომპლექსურად აქვთ სერვისში გიდების მომსახურებაც. აღნიშნული სერვისის სპეციფიკიდან გამომდინარე ამ მომსახურებაში დასაქმებული კადრები არ წარმოადგენენ მუდვიმ შტატში არსებულ თანამშომლებს, უმეტესობა მათგანი მომსახურების ხელშეკრულებით, დროებით დასაქმებულის სტატუსით სარგებლობს.

 • ვრცლად
  არასამეწარმეო საქმიანობის სტატისტიკა
  01.08.2020

  ბიას ონლაინ მონაცემთა ბაზაში „არასამეწარმეო საქმიანობის“ დარგში 800-მდე ორგანიზაცია გვხვდება, თუმცაღა მათგან მხოლოდ 615 მოქმედი იურიდიული პირი ფიქსირდება. გასულ წელთან შედარებით ფუნქციონირებად არასამეწარმეო ორგანიზაციათა რიცხვმა უმნიშვნელოდ მოიმატა. აღნიშნული დარგი  იყოფა სხვადასსხვა მიმართულელებებად, ძირითადად გამოყოფილია:

 • ვრცლად
  ავეჯის წარმობის დარგის ზოგადი მახასიათებლები და მიმართულებები
  22.07.2020

  ავეჯის მიმართულებით არსებული კომპანიების სრული რაოდენობა, სულ: 1042 კომპანია. ფუნქციონირებადი სტატუსით სარგებლობს 670 კომპანია, ანუ აღნიშნული კომპანიების 64%.

  ამ დარგში შემავალი საქმიანობის სფეროებია.

  • ავეჯის წარმოება და ვაჭრობა (მოიცავს საოფისე, რბილ, სააგარაკე, საბავშვო, სამზარეულოს ავეჯი)
  • ავეჯის მასალების და აქსესუარების წარმოება და ვაჭრობა
  • ავეჯის წარმოებისთვის საჭირო მანქანა-დანადგარებით ვაჭრობა
  • მეორადი ავეჯით ვაჭრობა

   

 • ვრცლად
  ავიაკომპანიების სტატისტიკა
  09.07.2020

  ავიაციის სექტორისთვის განსაკუთრებით კრიტიკული აღმოჩნდა მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური სიტუაცია, თუმცაღა დაიწყო ფრნების აღდგენა ყველა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოც ხსნის შეზღუდვებს საჰაერო მიმოსვლაზე და ტურისტების შემოდინებაზე. ბიას მონაცემთა ბაზაში ავიაკომპანიების სფეროში ფიქსირდება 50-მდე ორგანიზაცია და მათგან დღეის მდგომარეობით გვხდება 30-მდე ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი. ავიაკომპანიების საქმიანობა იყოფა რამოდენიმე მიმართულებად

   

 • ვრცლად
  გართობის დარგის სტატისტიკა
  01.07.2020

  ბიას ონლაინ პლატფორმაზე ერთ-ერთი აქტიური დარგი გართობის მიმართულებაა. სტატისტიკური ინფორმაცია აღნიშნულ კატეგორიაში შემდეგია: გართობის დარგში ფიქსირდება 400-მდე იურიდიული პირი, საიდანაც ამ დროისთვის ფუნქციონირებს კომპანიების 59%, რომელიც მოიცავს არაერთ საქმიანობის სფეროს. ყველაზე აქტიური  საქმიანობის სფეროები გართობის დარგში შემდეგია:

 • ვრცლად
  ტურიზმის სტატისტიკა
  24.06.2020

  ბიას მონაცემთა ბაზაში ტურიზმის დარგში ფიქსირდება 2600–მდე ორგანიზაცია და მათგან დღეის მდგომარეობით გვხდება 2000 ეკონომიკურად აქტიური იურიდიული პირი. გასულ წელთან შედარებით აქტიური კომპანიების რიცხვი 10%ით არის გაზრდილი. რაც თავისთავად აღნიშნული ბიზნესის პოპულარობაზე მეტყველებს. მოცემულ დარგში ძირითადად წამყვანი საქმიანობის სფეროებია:

   

 • ვრცლად
  დეველოპერული დარგის სტატისტიკა
  18.06.2020

  „ბია“-ს ონლაინ პლატფორმაზე ყველაზე აქტიური დარგი არის-სამშენებლო პროდუქცია, მშნებლობა და უძრავი ქონება. სწორედ ამ დარგის ერთ-ერთი გამორჩეული მიმართულებაა დეველოპერული კომპანიების საქმიანობა. ბია.ჯი-ს ამ დროის მონაცემებით 418 იურიდიული პირია რეგისტრირებული, რომლებიც აქტიურად ახორციელებენ დეველოპერულ საქმიანობას. გასულ წელთან შედარებით აღნიშნულ დარგში კომპანიების რაოდენობა 17%-ით გაიზარდა.

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...