ჩვენ შესახებ

სს. "ბია" წამყვანი კომპანიაა ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისთვის ბიზნეს პროფილების, მარკეტინგული სიების და დარგობრივი ბაზრების შესახებ ანალიტიკური მასალების მიწოდებაში.

სს. "ბია" მართავს საქართველოში დარეგისტრირებული ყველა კომპანიის შესახებ ბიზნეს ინფორმაციის ყველაზე დიდ და მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზებს, რომლის მეშვეობითაც უცხოელი ინვესტორებს აცნობს საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო შესაძლებლობებს და უზრუნველყოფს მათ ნებისმიერი ქვეყნის ბიზნესკლიმატის, ბაზრების ცალკეული სეგმენტებისა და კომპანიების შესახებ ინფორმაციით. BIA საქართველოში წარმოადგენს მსოფლიოში წამყვანი კომპანიების პარტნიორს გლობალური ბიზნეს ინფორმაციის მონაცემთა ბაზების განვითარების სფეროში. BIA -ს ასევე გააჩნია მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია მსოფლიოს 165 -ზე მეტ ქვეყანაში 300 მილიონ კომპანიაზე: კომპანიების პროფილები, მარკეტინგული სიები, კორპორატიული შტო და კავშირები. BIA -ს მეშვეობით შეგიძლიათ იპოვოთ, შეაფასოთ და გადაამოწმოთ თქვენი პოტენციური და არსებული პარტნიორები, გააანალიზოთ თქვენი ბიზნესის რისკები მათთან მიმართებაში და გააფართოვოთ ბიზნესი.

"ბიას" დამფუძნებელმა ორგანიზაციამ შპს "ეროვნულმა საკრედიტო ინფორმაციის ბიურომ" 2005 წელს პარტნიორებთან ერთად დაარსა „კრედიტინფო საქართველო“. ამ ხნის მანძილზე მან პარტნიორული ურთიერთობა დაამყარა ისეთ უმსხვილეს საერთაშორისო კომპანიებთან, როგორიცაა D&B (Duns and Bradstreet) და KOMPASS INTERNATIONAL.

ჩვენი გუნდი
  • გენერალური დირექტორი
    აიეტი კუკავა
  • გაყიდვებისა და ბიზნეს ინფორმაციის დამუშავების სამსახურის ხელმძღვანელი
    ნუცა ოთიაშვილი
ეთო გაბათაშვილი
ბიზნეს ინფორმაციის დამუშავების განყოფილების კოორდინატორი
თამარ თვარაძე
ბიზნეს ინფორმაციის დამუშავების განყოფილების კოორდინატორი
მანჩო პეტრუზაშვილი
ბიზნეს ინფორმაციის მონიტორინგის მენეჯერი
ლიკა ნიკოლაიშვილი
ბიზნეს ინფორმაციის დამუშავების უფროსი სპეციალისტი
სალომე პატარიძე
ბიზნეს ინფორმაციის დამუშავების სპეციალისტი
ანა მაწიაშვილი
ბიზნეს ინფორმაციის დამუშავების სპეციალისტი
ანა არჯევანიძე
გაყიდვების ჯგუფის ხელმძღვანელი
მაია ამაშუკელი
გაყიდვების მენეჯერი
თამარ გოგუაძე
გაყიდვების მენეჯერი
ბიზნეს კონსულტანტების გუნდი
ბიას ონლაინ დახმარება