საკონსულტაციო მომსახურება
ბიას კვალიფიციური გუნდი გთავაზობთ ახალ მომსახურებას მათთვის, ვინც დაინტერესებულია კომპანიის დაარსებით, არსებულის გაფართოვებით, საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლით და მათთვის ვისაც სურს ეფექტურად მართოს საკუთარი ბიზნესი და მიიღოს განახლებული ანალიტიკური ინფორმაცია ბაზრის შესახებ.
ბიას კონსალტინგის სერვისი განსაკუთრებით საინტერესოა კომპანიებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ბაზრის შესწავლით, გაყიდვების ზრდით, პოტენციური კლიენტების მოძიებით.
ბაზრის ანალიზი
 • ზრდის პოტენციალის განსაზღვრა
 • ბაზარზე არსებული კომპანიების ანალიზი
 • კონკურენტების ბაზრის წილის გაზომვა
 • მიზნობრივი სეგმენტის განსაზღვრა
B2B კვლევა
 • საკვლევი საკითხების იდენტიფიცირება
 • ბიას ბაზაზე დაყრდნობით რესპოდენტი კომპანიების სიის მომზადება
 • კითხვარის მომზადება
 • გამოკითხვის ტიპის შერჩევა
 • კვლევის ჩატარება და ანალიზი
 • დამატებითი საინფორმაციო წყაროები: სტატისტიკის დეპარტამენტი / სახელმწიფო სტრუქტურები / საძიებო სისტემები
 • კვლევა მეილ მარკეტინგით
  • კითხვარის მომზადება და გაგზავნა
  • სტატისტიკის დათვლა - რამდენმა მიიღო, რამდენმა შეავსო, რამდენა განაცხადა უარი
  • მათთან, ვინც არ შეავსო, ხელახლა სატელეფონო ზარის განხორციელება და გამოკითხვა
  • კვლევის ანალიზი და რეკომენდაციები
 • სატელეფონო გამოკითხვა
  • კითხვარის მომზადება და სატელეფონო ზარების განხორციელება
  • სტატისტიკის დათვლა - რამდენმა მიიღო, რამდენმა შეავსო, რამდენა განაცხადა უარი
  • კვლევის ანალიზი და რეკომენდაციები
 • ფოკუს ჯგუფი
  • საკვლევი საკითხების განსაზღვრა
  • კვლევის ორგანიზება
  • კვლევის ანალიზი და რეკომენდაციები
სტრატეგიის შემუშავება
გაყიდვების ზრდისათვის
 • პოტენციური კლინტების ბაზის მომზადება და მათთან მუშაობის სპეციფიკის განსაზღვრა
  ინფორმაციის მიწოდება გულისხმობს სამუშაო ფაილს საკონტაქტო ინფორმაციით.
 • მომხმარებლისთვის საკომუნიკაციო არხების შერჩევა მოსალოდნელი შედეგების ანალიზით.
  სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბიას კონსულტანტები შემოგთავაზებენ თქვენს პროდუქტზე/სერვისზე მორგებულ საკომუნიკაციო არხებს.
 • მარტივი და მოქნილი სამუშაო crm პლატფორმის მომზადება.
 • KPI-ს შექმნა გაყიდვებისთვის
  ბია გთავაზობთ მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის სისტემას, რომელიც დაგეხმარებათ შეისწავლოთ მომხმარებელთა საჭიროებები, მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავების დროს, დაგეგმოთ მომხმარებელთან ურთიერთობის სწორი სტრატეგია და გაზარდოთ გაყიდვები.
 • ტრენინგების ორგანიზება გაყიდვების გუნდისთვის.
  ბიას პარტნიორი კომპანიები და მათი გამოცდილი გაყიდვების ტრენერები გადაამზადებენ თქვენი კომპანიის გაყიდვების გუნდს.
BIA Consulting-ის მიერ მომზადებული კვლევა მზადდება ბიას ონლაინ ბაზაში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. მომხმარებლის საჭიროებიდან გამომდინარე, შეირჩევა შესაბამისი კრიტერიუმები და მოძიებული იქნება შესაბამისი ინფორმაცია.
ბიას ონლაინ დახმარება