ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
450
კომპანია
63.6%
მცირე
25.1%
საშუალო
10.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება