ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
528
კომპანია
67.8%
მცირე
22.0%
საშუალო
9.8%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება