ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
426
კომპანია
62.2%
მცირე
25.8%
საშუალო
11.7%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება