ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
381
კომპანია
62.5%
მცირე
26.2%
საშუალო
11.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება