ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
465
კომპანია
64.7%
მცირე
24.3%
საშუალო
10.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება