ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
590
კომპანია
70.2%
მცირე
19.2%
საშუალო
10.0%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება