ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
424
კომპანია
63.0%
მცირე
25.0%
საშუალო
11.8%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება