ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
415
კომპანია
63.1%
მცირე
25.5%
საშუალო
11.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება