ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
435
კომპანია
63.0%
მცირე
25.5%
საშუალო
11.0%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება