ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
454
კომპანია
63.9%
მცირე
25.3%
საშუალო
10.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება