ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
586
კომპანია
69.8%
მცირე
19.6%
საშუალო
9.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება