ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
565
კომპანია
69.0%
მცირე
20.4%
საშუალო
9.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება