ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
554
კომპანია
69.0%
მცირე
21.1%
საშუალო
9.6%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება