ტელეკომუნიკაცია
ტელეკომუნიკაცია
სულ
533
კომპანია
67.9%
მცირე
21.8%
საშუალო
9.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება