სამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება
სამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება
სულ
15 655
კომპანია
78.5%
მცირე
16.5%
საშუალო
4.7%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება