სამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება
სამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება
სულ
15 355
კომპანია
79.3%
მცირე
16.0%
საშუალო
4.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება