კომპიუტერული და პროგრამული მომსახურება
კომპიუტერული და პროგრამული მომსახურება
სულ
1 450
კომპანია
80.1%
მცირე
15.3%
საშუალო
3.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება