ღონისძიებების ორგანიზება
ღონისძიებების ორგანიზება
სულ
500
კომპანია
83.8%
მცირე
12.6%
საშუალო
3.6%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება