ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
919
კომპანია
63.5%
მცირე
22.6%
საშუალო
13.8%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება