ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
924
კომპანია
62.9%
მცირე
23.1%
საშუალო
14.1%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება