ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
991
კომპანია
61.7%
მცირე
23.7%
საშუალო
14.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება