ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
933
კომპანია
62.5%
მცირე
23.6%
საშუალო
13.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება