ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
863
კომპანია
64.7%
მცირე
20.9%
საშუალო
14.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება