ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
1 015
კომპანია
62.1%
მცირე
23.6%
საშუალო
14.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება