ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
978
კომპანია
61.2%
მცირე
24.0%
საშუალო
14.6%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება