ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
982
კომპანია
61.5%
მცირე
23.9%
საშუალო
14.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება