ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
877
კომპანია
64.5%
მცირე
21.0%
საშუალო
14.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება