ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
962
კომპანია
61.5%
მცირე
24.2%
საშუალო
14.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება