ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
941
კომპანია
62.1%
მცირე
23.9%
საშუალო
14.0%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება