ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
982
კომპანია
61.6%
მცირე
23.7%
საშუალო
14.6%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება