ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
896
კომპანია
64.5%
მცირე
21.4%
საშუალო
14.1%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება