განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 790
კომპანია
81.4%
მცირე
16.8%
საშუალო
1.8%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება