განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 996
კომპანია
80.8%
მცირე
17.1%
საშუალო
2.1%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება