განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
2 016
კომპანია
80.9%
მცირე
16.8%
საშუალო
2.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება