განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 934
კომპანია
80.4%
მცირე
17.6%
საშუალო
2.0%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება