განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 898
კომპანია
80.6%
მცირე
17.5%
საშუალო
1.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება