განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
2 011
კომპანია
80.9%
მცირე
16.9%
საშუალო
2.1%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება