განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 774
კომპანია
81.3%
მცირე
16.9%
საშუალო
1.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება