განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 913
კომპანია
80.7%
მცირე
17.5%
საშუალო
1.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება