განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
2 048
კომპანია
81.0%
მცირე
16.7%
საშუალო
2.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება