განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 962
კომპანია
81.1%
მცირე
16.7%
საშუალო
2.1%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება