განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 956
კომპანია
80.7%
მცირე
17.2%
საშუალო
2.0%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება