განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
2 146
კომპანია
81.6%
მცირე
16.1%
საშუალო
2.2%
მსხვილი
ტოპ 5 ნახვადი კომპანია
კატეგორიაში
საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი
საქართველო უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი
ევროპის აკადემიური ცენტრი
ევროპის აკადემიური ცენტრი
გ.ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი
სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის ინსტიტუტი
ბიას ონლაინ დახმარება