განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
2 215
კომპანია
81.4%
მცირე
16.3%
საშუალო
2.3%
მსხვილი
ტოპ 5 ნახვადი კომპანია
კატეგორიაში
საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი
საქართველო უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი
ევროპის აკადემიური ცენტრი
ევროპის აკადემიური ცენტრი
ბიას ონლაინ დახმარება