სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 039
კომპანია
77.8%
მცირე
16.4%
საშუალო
5.8%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება