სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 588
კომპანია
79.1%
მცირე
15.5%
საშუალო
5.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება