სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
4 472
კომპანია
83.2%
მცირე
11.7%
საშუალო
5.0%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება