სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
4 136
კომპანია
82.2%
მცირე
12.7%
საშუალო
4.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება