სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 492
კომპანია
76.1%
მცირე
17.5%
საშუალო
6.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება