სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
4 548
კომპანია
82.9%
მცირე
11.8%
საშუალო
5.1%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება