სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 322
კომპანია
77.0%
მცირე
16.7%
საშუალო
6.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება