სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 370
კომპანია
76.9%
მცირე
16.7%
საშუალო
6.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება