სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 142
კომპანია
78.5%
მცირე
15.9%
საშუალო
5.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება