სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 451
კომპანია
79.0%
მცირე
15.4%
საშუალო
5.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება