სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
4 606
კომპანია
82.8%
მცირე
11.9%
საშუალო
5.1%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება