სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
4 865
კომპანია
83.5%
მცირე
11.3%
საშუალო
4.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება