სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
4 265
კომპანია
82.6%
მცირე
12.2%
საშუალო
4.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება