სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 860
კომპანია
80.6%
მცირე
14.1%
საშუალო
5.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება