სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 295
კომპანია
78.7%
მცირე
15.7%
საშუალო
5.6%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება