სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 578
კომპანია
76.6%
მცირე
17.0%
საშუალო
6.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება