სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 234
კომპანია
78.9%
მცირე
15.6%
საშუალო
5.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება