სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 538
კომპანია
76.3%
მცირე
17.4%
საშუალო
6.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება