სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 518
კომპანია
76.1%
მცირე
17.6%
საშუალო
6.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება