სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 614
კომპანია
76.5%
მცირე
17.0%
საშუალო
6.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება