სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 695
კომპანია
76.1%
მცირე
17.4%
საშუალო
6.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება