სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 696
კომპანია
79.8%
მცირე
14.8%
საშუალო
5.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება