სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 953
კომპანია
77.0%
მცირე
17.0%
საშუალო
5.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება