საბავშვო პროდუქცია და საქმიანობა
საბავშვო პროდუქცია და საქმიანობა
სულ
680
კომპანია
80.0%
მცირე
11.6%
საშუალო
7.8%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება