საბავშვო პროდუქცია და საქმიანობა
საბავშვო პროდუქცია და საქმიანობა
სულ
537
კომპანია
79.0%
მცირე
13.8%
საშუალო
7.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება