მარკეტინგული სია
დეტალური ინსტრუქცია
ბიას მარკეტინგული სიის საშუალებით, თქვენ შეგიძლიათ თავად გაფილტროთ ინფორმაცია ბიას მონაცემთა ბაზიდან, შექმნათ სასურველი კომპანიების ჩამონათვალი, შეიძინოთ ონლაინ და გადმოტვირთოთ Excel -ის ფაილში.

პროფილების შესაძენად, გაფილტრეთ ინფორმაცია სასურველი კრიტერიუმებით, მოიძიეთ თქვენთვის საინტერესო კომპანიები და შექმენით სია.

შევსებული და მონიშნული ველები დახურვა
   საძიებო ველები დახურვა
   გასუფთავება
   შემდეგი

   კომპანია


   სამართლებრივი ფორმა


   სტატუსი


   ცვლილების დიაპაზონი

   კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია

   მისამართი

   ფაქტიური მისამართი
   იურიდიული მისამართი
   დამატება

   საკონტაქტო ინფორმაცია

   დამატება

   სამუშაო საათები

   დამატება

   საქმიანობის სფერო

   საქმიანობის სფეროები

   • ფილტრი
   დამატება

   საქმიანობის კატეგორიები

   • ფილტრი
   დამატება

   პროდუქტები

   • ფილტრი
   დამატება

   ეროვნული კლასიფიკატორები (NACE 2004)

   • ფილტრი
   დამატება

   ეროვნული კლასიფიკატორები (NACE 2016)

   • ფილტრი
   დამატება

   ფილიალები

   ფილიალები


   მისამართი

   დამატება

   საკონტაქტო ინფორმაცია

   დამატება

   ფილიალების რაოდენობა


   სამუშაო საათები

   დამატება

   სერვის-ცენტრები

   სერვის-ცენტრები


   მისამართი

   დამატება

   საკონტაქტო ინფორმაცია

   დამატება

   სერვის-ცენტრების რაოდენობა


   სამუშაო საათები

   დამატება

   ადამიანური რესურსები

   თანამშრომლები

   თანამშრომლების თანამდებობები

   დამატება

   თანამშრომლები


   თანამშრომლების საკონტაქტო ინფრომაცია

   დამატება


   გენდერული განაწილება

   დამფუძნებელი/მეწილე

   დამფუძნებელი/მეწილე

   ფიზიკური პირი


   იურიდიული პირი


   • ფილტრი
   დამატება

   მშობელი/შვილობილი კომპანია

   მშობელი კომპანიები

   დამატება

   შვილობილი კომპანიები

   დამატება

   კომპანიის ზომა

   კომპანიის ზომა


   თანამშრომლების რაოდენობა

   თანამშრომლები შტატში

   დროებითი თანამშრომლები

   პარტნიორები/მომწოდებლები

   ადგილობრივი პარტნიორები

   დამატება

   უცხოელი პარტნიორები

   დამატება

   ადგილობრივი მომწოდებლები

   დამატება

   უცხოელი მომწოდებლები

   დამატება

   დისტრიბუტორები/დილერები

   ადგილობრივი დისტრიბუტორები

   დამატება

   ადგილობრივი დილერები

   დამატება

   სერტიფიკატები

   დამატება

   სოციალური პასუხისმგებლობა

   დამატება

   იმპორტი/ექსპორტი

   იმპორტი

   დამატება

   იმპორტი: მოცულობა (ტონა / წელიწადში)


   ექსპორტი

   დამატება

   ექსპორტი: მოცულობა (ტონა / წელიწადში)


   ადგილობრივი გადაზიდვები

   დამატება

   საერთაშორისო გადაზიდვები

   დამატება

   მომსახურე კომპანიები

   ბანკები

   დამატება

   სადაზღვევო კომპანიები

   დამატება

   მომსახურე ნავთობკომპანიები

   დამატება

   აუდიტორული მომსახურება

   დამატება

   იურიდიული მომსახურება

   დამატება

   საბუღალტრო მომსახურება

   დამატება

   საკონსულტაციო მომსახურება

   დამატება

   სარეკლამო კომპანიების მომსახურება

   დამატება

   საკურიერო მომსახურება

   დამატება

   ქონების საშემფასებლო მომსახურება

   დამატება

   ტენდერები

   დამატება

   ტენდერები - პროდუქტები

   დამატება

   ტელეკომუნიკაცია

   მობილური კავშირის მომსახურება

   დამატება

   ინტერნეტ კავშირის მომსახურება

   დამატება

   შემოსავლები და ხარჯები


   ბრუნვა


   საშუალო ხელფასი

   მენეჯმენტი

   შუა რგოლი

   ქვედა რგოლი

   აქტივები

   კომპიუტერების რ-ბა


   კორპორატიული ავტომობილები

   დამატება

   უძრავი ქონება

   დამატება

   გასუფთავება
   შემდეგი


   ბიას ონლაინ დახმარება