ყველა კატეგორია
 • ვრცლად
  საკურიერო სფეროს სტატისტიკა
  14.05.2021

  ბიას ბაზაში, მომსახურების დარგში, ფიქსირდება 1000 მოქმედი იურიდიული პირი. დარგში ერთ-ერთი მოთხოვნადი მომსახურების სფერო არის საკურიერო მომსახურება, განსაკუთრებით დღესდღეობით არსებული შექმნილი ვითარების გამო, ეს არის სფერო რომელთან თანამშრომლობაც დისტანციურ რეჟიმში მომუშავე კომპანიების უმეტესობას ესაჭიროება. საკურიერო მომსახურების სფეროში 120 კომპანიაზე მეტი იურიდიული პირი ფიქსირდება, საიდანაც  73% დღეის მდგომარეობით ეკონომიკურად აქტიური იურიდილი პირი არის.

 • ვრცლად
  პანდემიის გავლენა საქართველოს ბიზნეს სექტორზე
  06.05.2021

   Bia.ge-ზე არსებული მონაცემების საფუძველზე, გასულ წელს პანდემიის პირველი ტალღის შემოტევის დროს შეიქმნა გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები, თუ რა გავლენა იქონია აღნიშნულმა მოვლენამ ქართულ ბიზნეს გარემოზე, მოუწიათ თუ არა საქართელოში ბიზნეს სუბიექტებს საქმიანობის დროებით ან სრულად შეჩერება. შევადაროთ გასული წლის მონაცემები ამ წლის მაჩვენებლებს.

 • ვრცლად
  ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი კომპანიების სტატისტიკა
  24.04.2021

    ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი კომპანიების  მიმართულებით  1140-მდე კომპანია ფიქსირდება, თუმცაღა აღნიშნულ დარგში ხშირია კომპანიების საქმიანობის ფუნქციონირების შეწყვეტა. ამჟამად კომპანიების დაახლოებით 63% არის ეკონომიკურად აქტიური. გასულ წელთან შედარებით აქტიურმა კომპანიების რიცხვმა მხოლოდ 1%-ით მოიმატა, მათგან ყველაზე მეტი მოქმედი იურიდიული პირი კი შემდეგ ქვეკატეგორიებში გვხვდება,  ესენია:

   

 • ვრცლად
  ესთეტიკური მედიცინის სფეროს სტატისტიკა
  17.04.2021

  ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით, დარგში მედიცინა, სილამაზე და სპორტი 4200-მდე კომპანია ფიქსირდება, საიდანაც ეკონოკიმურად აქტიური არის კომპანიათა73%. აღნიშნულ დარგში, მოქმედი კომპანიების რაოდენობა წინა წლებში უფრო ინტენსიურად იზრდებოდა. გასული წელი, საკმაოდ პასიური აღმოჩნდა ესთეტიკური მედიცინისთვის მსოფლიოში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. თანამედროვე მედიცინაში ესთეტიკური მედიცინა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და პროგრესირებადი მიმართულებაა. აღნიშნულ კატეგორიაში, 632 მოქმედი იურისიული პირი ფიქსირდება. დღეს დღეობით ესთეტიკური მედიცინის ყველაზე პოპულარული  სფეროებია:

 • ვრცლად
  მარკეტების და სუპერმარკეტების სტატისტიკა
  10.04.2021

   ქვეყანაში დღესდღეობით მარკეტები, სუპერმატკეტები, სასურსათო მაღაზიები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკონომიკური განვითარების კუთხით, და თავისთავად იმდენად სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტები არის რომ აღნიშნულ მდგომარეობაში ნომერ პირველი ბიზნესია, რომელიც ინარჩუნებს და პირიქით მზარდი ბრუნვებით აგრძელებს საქმიანობას. განვიხილოთ ამ მიმართულებით მოქმედი კომპანიების სტატისტიკა.

 • ვრცლად
  გართობის დარგის სტატისტიკა
  02.04.2021

    ბიას ონლაინ პლატფორმაზე ერთ-ერთი აქტიური დარგი გართობის მიმართულებაა. სტატისტიკური ინფორმაცია აღნიშნულ კატეგორიაში შემდეგია: გართობის დარგში ფიქსირდება 400-მდე იურიდიული პირი, საიდანაც ამ დროისთვის ფუნქციონირებს კომპანიების 59%, რომელიც მოიცავს არაერთ საქმიანობის სფეროს. ყველაზე აქტიური საქმიანობის სფეროები გართობის დარგში შემდეგია:

   

 • ვრცლად
  სააფთიაქო სფეროს სტატისტიკა
  26.03.2021

    ბიას მონაცემთა ბაზის მიხედვით ჯანდაცვის მიმართულებით 3000-ზე მეტი მოქმედი კომპანია ფიქსირდება, საიდანაც კომპანიების 13%, ანუ 400-მდე იურიდიული პირის ეკონომოკური საქმიანობა აფთიაქად განისაზღვრება, დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებადი სტატუსით სარგებლობს აღნიშული აფთიაქების 62%.

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...