სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
3 460
კომპანია
79.1%
მცირე
15.4%
საშუალო
5.4%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება