• პანელურ დისკუსიას დაესწრებიან აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე, სულხან ღლონტი და ბიზნესომბუდსმენი, ირაკლი ლექვინაძე. 

    გარდა ამისა, გთხოვთ, დაასახელოთ ერთი ან რამდენიმე პრობლემა, რომელიც, თქვენი აზრით, ყველაზე აქტუალურია აჭარის რეგიონში მოქმედი კომპანიებისთვის და რომლის განხილვასაც ისურვებდით შეხვედრაზე.
  • რეგისტრაცია