სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 255
კომპანია
77.7%
მცირე
16.0%
საშუალო
6.3%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება