სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა
სულ
2 286
კომპანია
77.2%
მცირე
16.3%
საშუალო
6.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება