კომპიუტერული და პროგრამული მომსახურება
კომპიუტერული და პროგრამული მომსახურება
სულ
1 065
კომპანია
80.1%
მცირე
14.7%
საშუალო
5.2%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება