ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
829
კომპანია
65.3%
მცირე
20.1%
საშუალო
14.6%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება