ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო წიაღისეული
სულ
849
კომპანია
64.7%
მცირე
20.8%
საშუალო
14.5%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება