განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 766
კომპანია
81.5%
მცირე
16.6%
საშუალო
1.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება