განათლება და მეცნიერება
განათლება და მეცნიერება
სულ
1 748
კომპანია
81.8%
მცირე
16.4%
საშუალო
1.9%
მსხვილი
ბიას ონლაინ დახმარება